Randevu Al

Çocuklarda Nörojenik Mesane Nedir?

Nörojenik Mesane

 

Mesanenin sinirler ve adale dokusunun koordineli çalışması ile sağlanan iki ana fonksiyonu vardır: idrarı depolamak ve boşaltmak. Nörojenik mesanede, bu uyum ve denge bozulur. Mesanenin doluluk sinyallerinin sinirler aracılığıyla beyine iletilmesinde ve mesanenin boşaltılmasında sorunlar vardır.

 

Nörojenik Mesane Nedenleri Nelerdir?

 

Doğuştan bir defekte bağlı olabileceği gibi, spina bifida, omurilik tramvası, merkezi sinir sistemi hastalıklarına ve pelvik tümörlere bağlı oluşabilir.

 

Nörojenik Mesane Belirtileri Nelerdir?

 

 • Altta yatan nedene ve eşlik eden diğer sorunlara bağlı olarak değişebilir. Çoğu olguda;
 • İdrar kaçağı,
 • İdrar retansiyonu (mesanede aşırı idrar birikmesi),
 • Hidronefroz (böbreğin geriye doğru biriken idrar nedeniyle aşırı şişmesi),
 • Vezikoüreteral reflü (mesaneden üretere idrar kaçağı),
 • İdrar yolu enfeksiyonu,
 • Böbrek taşları görülür.
   

Nörojenik Mesane Tanı Yöntemleri Nelerdir?

 

Hastalığın tanısı ve düzeyinin belirlenebilmesi amacıyla aşağıdaki çalışmalar yapılır.

 

 • Video ürodinamik çalışma,
 • Böbrek ve mesane ultrasonu,
 • İşeme sistoüretrogram
 • Omurga MR incelemesi,
 • Kan ve idrar testleri
   

Nörojenik Mesane Tedavi Yaklaşımları Nelerdir?

 

Tedavide amç böbrek fonksiyonlarını korumak, idrar kaçağını önlemek ve çocukta olumlu özgüven gelişimini sağlamaktır. Bu amaçla doktor, hemşire ve psikologun birlikte çalıştığı multidisipliner anlayışla çocuk ve aileye yönelik tedavi planlanır. Tedavi uygulamaları medikal ve cerrahi uygulamalar olarak ikiye ayrılabilir.

 

Medikal Yaklaşım

 

 • Temiz, aralıklı mesane kateterizasyonu: amaç mesaneyi düzenli olarak boşaltarak idrar yolu enfeksiyonu ve hidronefrozu önlemektir.
 • Gece kateter uygulaması,
 • Koruyucu antibiyotik tedavisi,
 • Antikolinerjik ilaç uygulaması diğer uygulamalardır.
   

Cerrahi yaklaşım

 

 • Vesikostomi: Geçici olarak mesanenin küçük bir kesiyle alt karın duvarını ağızlaştırılması yoluyla idrarın düzenli boşalmasının sağlanmasıdır.
 • Mesane büyütme işlemi
 • Apendikovesikostomi
 • Çekostomi