UYKU HASTALIKLARI

Uyku hastalıkları toplumda sık görülen, hasta bireyin uyku ve yaşam kalitesini bozan hastalık grubudur.

Sizi dinliyoruz..

Bilgilerinizi gönderin, sizinle iletişime geçelim

UYKU HASTALIKLARI

Uyku hastalıkları toplumda sık görülen, hasta bireyin uyku ve yaşam kalitesini bozan,tedavi edilmediğinde tedavisi güç ve yaşamı tehdit eden hastalıklara neden olan, halen hekimler ve hastalar tarafından yeterince bilinmeyen hastalık grubudur.

Kliniğimiz iki polisomnografi (PSG) yatağı hizmet veren bir merkezdir. Merkez yönetici hekimi, hekim , gece  ve gündüz teknisyenleri aracılığı ile 24 saat hizmet veren, gece ve gündüz testlerinin tamamının yapıldığı bir merkezdir.

Hasta, Hastanemize başvurduğunda önce sorumlu uyku hekimi tarafından muayene edilir, hastalıklarla ilgili ön testler yapıldıktan sonra hastaya hangi uyku testlerinin yapılması gerektiğine karar verilir. Gece tanısal PSG, PSG altında CPAP titrasyonu, gündüz Çoklu Uyku Latansı Testi(ÇULT-MSLT) , Uyanıklığı Sürdürme Testi(UST-MWT) yapılmasına karar verildiğinde hasta randevu almak ve yapılacak işlemler konusunda görsel bilgilendirilmek amacıyla sorumlu teknisyene yönlendirilir. Hastaya yapılacak işlemler görsel olarak anlatılır, CPAP titrasyonu için maske ile deneme yapılır.

Uyku hastalıkları 3. Uluslar arası sınıflama ile yedi ana başlık altında 84 hastalıktan oluşmaktadır.

Bunlar ;

  1. İnsomni (Uykuya dalamama, uykuyu sürdürememe, beklenenden erken uyanma)
  2. Uykuya Bağlı Solunum Bozuklukları (Obstriktif Uyku Apne Sendromu,Santral Uyku Apne Sendromu, Hipoventilasyon ve Hipoksemik Sendromlar)
  3. Hipersomnolensin Santral Bozuklukları(Narkolepsi 1-2, Diğer hipersomnolanslar)
  4. Sirkadyen Ritm Uyku-Uyanıklık Bozuklukları(Vardiya çalışması, Jetlag, İlerlemiş ve gecikmiş Uyku Fazları vb)
  5. Parasomniler (Uyurgezerlik, Enürezis, Uykuda konuşma, REM Davranış Bozukluğu)
  6. Uykuya Bağlı Hareket Bozuklukları (Huzursuz Bacaklar Sendromu, Bruxism, PLM’s vb)
  7. Diğer uyku bozukluklarıdır.

Hastalar ön tanıları doğrultusunda gece Polisomnografi altında değerlendirilir. Alınan kayıtlar teknisyen tarafından ön değerlendirilmesi yapılır, merkez tıbbı direktörü PSG raporunu kontrol eder ve skorlar. Sonuç raporlanır. Konulan tanıya göre hasta uyku hekimine yönlendirilir. Çıkan tanıya göre hekim, tedavi seçeneklerini sunar ve tedavi planlanır.

Hasta sabah kalktığında hemogram, rutin biyokimyasal testler, Solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi, EKG, hormon tahlilleri, Akciğer ve Water’s grafisi, eğer gerekiyorsa CT ve MR istenir.

Hastada obstruktif uyku apne gibi solunumsal uyku bozukluğu saptanırsa, hastalığın ağırlığına göre CPAP, BPAP , ASV ve AVAPS gibi solunum destek cihazlarının gece PSG altında basınç saptanımı yapılır. Bu işleme CPAP titrasyonu denir. İşlem gece uyku merkezinde yapılır. Sabah PSG raporu değerlendirilir. Hastanın hangi basınçta solunumsal olayların ortadan kalkıp düzeldiği görülür, bu sonuca göre cihazın tedavi basıncı saptanır. Hasta bu basınçla tedaviye alınır.

Diğer uyku hastalıklarında hastanın  özelliği ve hastalığın şiddetine bağlı olarak verilecek yada uygulanacak tedavi yöntemleri saptanır. Hastaya uygulanır.

DOKTORLAR

İZMİR CAN HASTANESİ'NDE KİŞİYE ÖZEL CHECK-UP YAPTIRIN

Check-up sizi hayata bağlar! Yılda 1 defa check-up yaptırmak, hastalıkların erken teşhisinde önemlidir.
Kişiye özel check-up paketlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayın.