Randevu Al

Gastroözofageal Reflü Hastalığı Nedir?

Reflü nedir?

Reflü mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıdır.

 

Reflü belirtileri nelerdir?

Midede ağrı ve yanma ile birlikte göğüste ve boğazda yanma hissi, ağıza acı su gelmesi, öksürük ve geğirti şeklinde kendini belli edebilir. Bu şikayetler özellikle yemeklerden sonra ve gece yatma esnasında artar.

 

Reflü tanısı nasıl konur?

Detaylı olarak hasta öyküsü dinlenip şüpheli bulgular sorgulandıktan sonra endoskopi, ph ölçümü, manometri ve görüntüleme teknikleri gibi yardımcı tetkiklerle tanı konur.

 

Reflü tedavisi nasıl yapılır?

Öncelikli tedavi ilaç tedavisidir. İlaç tedavisinin başarısız olduğu durumlarda tanı gözden geçirilerek diğer hastalıklar ekarte edilmelidir. Reflünün cerrahi dışı tedavileri için uzman gözetiminde yaşam tarzı değişikleri ve diyet uygulanmaktadır.

 

Reflü cerrahisi ne zaman yapılır?

Reflü uzun dönemde yemek borusunu tahriş ederek kanser gelişimine sebep olabilir. Reflü cerrahisi gereken durumlar;

  • İlaç tedavisi ile kontrol altına alınan ancak tedavinin sonlandırılamadığı inatçı hastalık durumu,
  • Sık tekrarlayan hastalık,
  • Reflü ile birlikte mide fıtığı gibi yapısal problemlerin olduğu durumlar,
  • Uzun dönem ilaç tedavisi istemeyen genç hastalar.

 

Reflüde kullanılan cerrahi yöntemler nelerdir?

Gastroözofageal reflü cerrahisinde hem açık hem kapalı teknikler uygulanabilir. Her iki teknik de İzmir Özel Can Hastanesi bünyesinde yapılmaktadır.

 

Can Sağlık Grubu’na bağlı İzmir Özel Can Hastanesi ve Salihli Özel Can Hastanesi’nde gastroözofageal reflü tanı ve tedavileri genel cerrahi, gastroenteroloji ve radyoloji uzmanlarından oluşan alanında çok ciddi bilimsel bilgi, beceri yanı sıra deneyime de sahip uzman hekimlerce değerlendirilmekte ve en doğru tedavi yaklaşımları uygulanmaktadır. Lütfen bilgi ve randevu alınız.

 

Kaynakça

1- Ronnie Fass. Approach to refractory gastroesophageal reflux disease in adults https://www.uptodate.com/contents/approach-to-refractory-gastroesophageal-reflux-disease-in-adults

2- Townsend CM Jr, et al. Gastroesophageal reflux disease and hiatal hernia. In: Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice. 19th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders Elsevier; 2012.

3- AGA Patient Education Section – https://aga-cms-assets.s3.amazonaws.com/2019517143818—CGHPDF_GERD.pdf