Randevu Al

Gebelikte Uygulanan Girişimsel Tanı Testleri

KORYON VİLLUS ÖRNEKLEMESİ – AMNİYOSENTEZ – KORDOSENTEZ

İnvaziv prenatal tanı testleri, fetüse ait bazı hastalıkların tanısı için rahim içine iğne sokularak örnek alma işlemlerini içerir. En yaygın endikasyon fetüste şüphelenilen bir genetik hastalığın kesin tanısının konulabilinmesidir ve sıklıkla genetik tarama testlerinde Down Sendromu için yüksek risk saptanan gebelerde uygulanmaktadır. İşlem öncesi detaylı genetik bilgilendirme ile bu testler yapılmalıdır. Hamileliğiniz sırasında girişimsel prenatal tanı testi gerekiyorsa, öncesinde ayrıntılı olarak değerlendirilecek ve durumunuza en uygun test perinatoloji uzmanı tarafından size önerilecektir.

Hamileliğinizin ne kadar ilerlediğine bağlı olarak bu testler için 3 seçenek vardır.

– Koryon villus örneklemesi (plasentanın oluştuğu doku),  gebeliğin 10 – 13. haftaları arasında ultrason eşliğinde annenin karın duvarından iğne ile girilerek yapılır. İğne, fetüse ve gebelik kesesine girmez. İşlem öncesi lokal cilt altı anestezisi gereklidir. Yaklaşık 15 – 20 mg doku toplanır.

– Amniyosentez, gebeliğin 15. haftasından sonra, ideal olarak gebeliğin 15 – 20 haftaları arasında yapılır. Amniyon sıvısı, hem biyokimyasal maddeleri hem de fetüsün canlı hücrelerini içeren berrak bir sıvıdır. Ultrason eşiliğinde ince bir iğne ile anne karın duvarından geçilerek gerçekleştirilir. Hamile kadınlar, işlem sırasında kan alma veya geleneksel enjeksiyon uygulamasına benzer ağrı seviyesini belirtmektedir. Yaklaşık 15 – 20 ml amniyon sıvısı toplanır. Bu küçük miktar, toplandıktan sonraki birkaç saat içinde kendiliğinden yenilenir.

– Kordosentez, test için bebeğin kanının bir örneğinin göbek kordonundan alındığı ve tipik olarak hamileliğin 18. haftasından sonra gerçekleştirilen tanısal bir doğum öncesi testidir. İşlem öncesi annenin sedasyonu endişeli hasta için faydalı olabilir ve genellikle işlemi kolaylaştırabilecek fetal harekette geçici bir azalmaya neden olur. Ultrason rehberliğinde iğnenin fetal göbek kordonu damarına yerleştirilmesini takiben az miktarda kan aspire edilir.

Bu işlemlerle ile ilişkili en ciddi komplikasyon gebeliğin kaybedilmesidir. Koryon villus örneklemesi ve amniyosentez sonrası işleme bağlı düşük riski yaklaşık 1/500'dür. Bu müdahaleler deneyimli bir doktor tarafından yapıldığında risk ihmal edilebilir düzeyde görünmektedir. Kordosentez deneyimli doktorlar tarafından yapıldığında nispeten güvenli bir prosedür gibi görünmektedir, ancak diğer testlerden daha fazla risk taşımaktadır. Kordosentezde ,normal görünen bir fetüs için düşük riski yaklaşık 1/100'dür. Bununla birlikte, bu test yapıldığında birçok bebek hasta olduğundan, fetal kayıbın işlemden dolayı mı yoksa bebeğin hastalığı dolayısıyla mı olduğunu belirlemek genellikle zordur.