ÇOCUK CERRAHİSİ

Yenidoğan döneminden ergenliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0-18 yaş), doğumsal ve/veya sonradan gelişen solunum, sindirim , boşaltım ve üreme sistemlerini ilgilendiren cerrahi hastalıkların tanı ve tedavi yöntemleriyle uğraşan bilim dalıdır.

Sizi dinliyoruz..

Bilgilerinizi gönderin, sizinle iletişime geçelim

ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ

Yenidoğan bebek ve  çocukların erişkinlerden farklı fizyolojisi ve hastalıkları vardır. Bu dönemde görülen hastalıkların tanı ve tedavisi çocuğun gelişimi, fizyolojisi ve psikolojisi gözetilerek yapılmalıdır. Cerrahi tedavi gerektiren hastalıklarla ilgili karar, bu alanda yetişmiş  çocuk cerrahları tarafından verilmelidir.

Hastanemiz Çocuk Cerrahi Kliniği’nde;

Böbrek Hastalıkları, Yumurtalık Kisti gibi çocuk ürolojisi,

Lenfanjiyom, Safra Kesesi Taşları, Bağırsak Tıkanması, Bağırsak Düğümlenmesi, Hirschsprung hastalığı, Koledok Kisti gibi genel çocuk cerrahisi,

Kistik Higroma, Tiroglossal Kist,Tortikollis gibi baş boyun ve cerrahisi,

Anne karnında veya doğumdan sonra tespit edilen genellikle ameliyat ile düzeltilebilen yemek borusunun doğumsal yokluğu (Özefagus atrezisi), doğumsal mide(pylorik atrezi), oniki parmak barsağı (Duodenal atrezi ), ince barsak(Jejenal veya İleal atrezi) ve kalın barsağın yokluğu veya tıkanıklığı (Kolonik atrezi), diyaframın gelişmemesine bağlı barsakların göğüs kafesinde yer alması ve akciğerlerin gelişiminin yetersiz olması (Konjenital Diafragma Hernisi), doğumsal makat darlığı veya yokluğu (Anorektal malformasyonlar), prematürelik ve buna bağlı gelişen hastalıkların cerrahi tedavisi,

Karın duvarının gelişmemesine bağlı bağırsakların karın dışında olması (Omfalosel ve Gastroşizis), kabızlık gibi hastalıkların medikal ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

DOKTORLARIMIZ

İZMİR CAN HASTANESİ'NDE KİŞİYE ÖZEL CHECK-UP YAPTIRIN

Check-up sizi hayata bağlar! Yılda 1 defa check-up yaptırmak, hastalıkların erken teşhisinde önemlidir.
Kişiye özel check-up paketlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayın.